Återvinning


Återvinning i dagens läge är väldigt viktigt för oss.
Vi försöker i första hand återvinna så mycket material som möjligt på platsen vi är och arbetar på, för att slippa onödiga transporter.
T.ex. krossning av betong och tegel för återfyllnad. 
T.ex. Träet flisas och används för värmeåtervinning.
Webbproduktion Procedit