Sanering


Vi hjälper våra kunder med alla olika slags saneringar i förorenade byggnader och mark som tex. asbest, PCB, dioxiner, kvicksilver, disel, bly,
radioaktiva ämnen och även alla andra miljöfarliga avfall

Asbestsanering
Vi utör alla sorters asbestsaneringar som framkommer vid våra rivningar.
Vi sammarbetar med våra UE och kontrollerar noga innan avtalsskrivningar att alla tillstånd som ska finnas för en säker asbestsanering ska kunna utföras.
Saneringsutrustningen är enligt Arbetsmiljöverkets regler och lagar (AFS 2006:1)

PCB - sanering
Vi utför alla sorters pcb saneringar till våra rivningar. 
Vi samanrbetar med UE och kontrollerar kontinuerligt ceritifikat och tillstånd som Svenska Fogbranchens Riksförbund (SFR) ställer som krav för att få ett arbete korrekt utfört och ett bra resultat.

Marksanering
Vi erbjuder våra kunder provtagning med en detaljerad analys på schaktmassor etc. för att behandla materialen på korrekt sätt och vi fraktar på korrekt sätt med rätt kompentens på personal och till rätt depå för säker behandling och det mest kostnadseffektiva alternativet.

Sanering av faliga ämnen i konstruktioner
Vi sanerar också andra sorters farliga ämnen i byggnader som framkommer i rivningar som tex. i industrin finns många olika ämnen som måste till deponi. 
Vi har god kompetens av tex olja, oljeskadad betong, oljeskadade jordmassor, tjära, kvicksilver och tungmetaller.

Webbproduktion Procedit